Лечението на прошката

Един нов път към Щастието

“Пътуването на прошката ми помогна да осъзная, че щастието зависи не от това, което притежаваме или правим, а от съзнанието кои сме” - Даниел Лумера

Ако наистина искаш да разбереш как действа лечението с прошка, преди всичко трябва да забравиш всичко онова, което знаеш, мислиш, предполагаш, било ти е казано или си научил.

Да тръгнеш от нулата.
С чисто съзнание, без предразсъдъци - бял лист хартия, на който да напишеш най-красивата история на живота си...

Едно вътрешно пътуване – това е най-автентичният смисъл на прошката - едно приключение, което променя живота, освобождава от страдание, учи как да обичаме, как да трансформираме проблемите в ресурси, как да постигнем успех и да намерим себе си.

Да разберем прошката означава да разберем Живота, защото Животът е дар, а прошката се дарява.

Лечението чрез опрощаване е нов подход на съзнание: еволюционна стратегия, необходима за здравето, благополучието и качеството на живот.

Това е едно от личните и социални умения, необходими за нов начин на образование, особено за формирането на нови лидери.

Процесът на прошката е невронално развитие на основните качества в личностен, релационен и социален аспект: трансформиране на проблемите в ресурси, разрешаване на конфликтите, развитие на зрялата съпричастност, на интегрираната култура на мир...

 

Даниел Лумера

Създател на метода My Life Design®

През 2005 всички опорни точки на Лумера рухват, сантиментална връзка, професионално развитие, приятелство, идеали. Преживява загубата на любимата жена, опознава страданието и неспособността да намери отговор на въпроса "Защо на мен?" 

Така създава книгата "Лечението на прошката" - плод на една дълбока екзистенциална криза. 

Доцент, преподавател, писател, лектор на международно ниво, Даниел Лумера е създател на метода My Life Design® - съзнателното проектиране на собствения си професионален, социален и личен живот; метод на обучение, който става систематичен благодарение на сътрудничеството с университетите, изследователските институции на Националната здравна система и G.U.N.I., ЮНЕСКО, и се прилага в публични и частни компании на международно ниво, в училищната, пенитенциарната и здравната система.

В момента ръководи фондация MyLifeDesign и е председател на Международната школа за прошка (ISF), проект за обучение, изцяло посветен на разпространението на нова идея и опит за прошка, разбирана в светски и универсален смисъл, за трансформация на индивиди, взаимоотношения, обществото и за разрешаването на конфликти между държави, народи, етнически групи и религии.

Автор е за Mondadori на "Лечението на Прошката, нов път към щастието", на "Методът на 7-те стъпки на прошка" и на Международния ден на прошката, отбелязван в Campidoglio (Рим).

По време на събитието през 2017 г. Даниел Лумера получава медала на президента на Италианската република. Чрез социалния проект "Диалози за прошката" съумява да приобщи и сенсибилизира хиляди деца и учители и въвежда тази стойност и в пенитенциарните институции, благодарение на патронажа на Департамента на пенитенциарната администрация (D.A.P.), подкрепящ и разпространяващ един нов подход на правораздаване, реабилитация и реинтеграция.

През 2013 г. Даниел Лумера е единственият италиански изследовател, избран да участва с публикация в Световния доклад за висшето образование на Глобалната университетска мрежа на ЮНЕСКО за иновации. Преподавател е по "Доверие в публично-частно управление" и отговаря за областта на научните изследвания, развитието и културата на Клуба на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното наследство.

 

Даниел Лумера за първи път в България

 

Лечението на прошката е семинар – пътешествие, който ще ни помогне да открием нови, революционни хоризонти в експресията на прошката, да преобразим себе си и своя живот.

Лечението на прошката е пътуване в 4 действия - СЕМЕНА, ЦВЕТОВЕ, ПЛОДОВЕ И НОВИ СЕМЕНА.

Всяко действие е изпъстрено с истории, разкази, свидетелства, диалози, размисли, афоризми и практически упражнения. 

През последните пет години много научни проучвания и публикации, включително изследвания в областта на невронауките, са фокусирани върху ефекта на опрощаването върху кръвоносната, имунната и нервната система. Този научен интерес допринася за утвърждаване на прошката като важен инструмент за добро здраве и качествен живот.

С тези предпоставки ви каним да вникнете в една философия, която подобрява качеството на живота във всички негови аспекти (личен, релационен и социален) и намира приложение в здравеопазване, правосъдие, образование, политика, изкуство.

 

Семинарът е насочен към психолози; лекари; терапевти, работещи с хора със зависимости, терминално болни или при преодоляване на траур; социални работници в специализирани заведения за лишаване от свобода; медицински лица, преподаватели и студенти.

 

 

Програма

Лечението на прошката


09:30 - 10:00

Регистрация

10:00 - 11:45

Моделът на 5те интелигентности: здраве и качество на живот.

Нови методологии и стратегии за  управление на стреса и конфликтите. Съзнателната връзка с болестта и нейното значение.

11:45 - 12:00

Кафе пауза

12:00 - 13:00

Справяне със заболяването и с траура чрез 5те интелигентности. Практическа лаборатория.

13:00 - 14:00

Влияние на съзнателното дишане върху емоциите, ума и жизнената сила.

Влияние на медитацията върху психофизичното здраве и качеството на живот. Практическа лаборатория.

14:00 - 15:00

Въпроси и приключване

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и лекторите на събитието

Купи билет сега

Медийни партньори